Dette blogindlæg tilbyder en step-by-step guide med 9 trin, som både forklarer og illustrerer igennem billieder, hvordan man laver vandbåren gulvvarme.

Denne guide tager udgangspunkt i en konstruktion med bjælkelag under Novopan Klimagulv hvor der afslutningsvis bliver lagt fliser. Bemærk at denne fremgangsmåde ikke gælder vådrum.

Gulvvarme og fliser på bjælkelag i tørre rum

I denne guide opbygges gulvet på træbjælkelag, med undergulv af spånplader og gulvgips. En af de markante fordele ved denne opbygning er at gulvvarmen reagerer hurtigt, hvis man ønsker at regulere varmen. Den totale byggehøjde fra bjælkelag til overfladen af det færdige gulv, bliver ca 50 mm.

Det anbefales ikke at gå højere op i flisestørrelse end 50x50 cm eller 30x60 cm og feltstørrelserne må ikke overstige ca 20 m2.

Læs videre herunder for at få en uddybet forklaring af hvert enkelt trin, vores anbefalinger samt billeder, som viser hvordan det skal udføres. Vi ønsker dig en god fornøjelse med læsningen!


1. Underkonstruktion

Det er vigtigt, at man er omhyggelig med underkonstruktionen, da flisegulv på træunderlag sætter store krav til stabiliteten. De bærende strøer (bjælkerne) skal ligge med en centerafstand på maximum 30 cm (fra midt bjælke til midt bjælke). Støerne skal klodses omhyggeligt op, og skal de f.eks. spænde fra mur til mur er det meget vigtigt at bjælkerne er dimensioneret herefter. Som det nederste lag undergulv kan der eksempelvis bruges Novopan Klimagulv, som findes til 16 mm eller 25 mm PEX-rør.

Husk: Det er vigtigt at følge Novopan's anvisninger ved montering af disse.

billede_12
Billede2_2

2. Fræsning af vendespor

Til Novopan systemet findes der færdige vendeplader (se dem her), men mange vælger af økonomiske årsager selv at fræse vendesporene. Her er det vigtigt at kontrollere sporets dybde og bue.

Husk: Buen i vendesporet må ikke foresage knæk på gulvvarmeslangen.

3. Varmefordelingsplader

Varmefordelingspladerne er lavet af aluminium og monteres med en afstand på ca 10 mm i længderetningen og ca 20 mm til vendesporene. Varmefordelingspladerne må kun fastgøres et sted.

Find varmefordelingspladerne i forskellige dimensioner her. Der bruges eksempelvis cirka 4 stk varmefordelingsplader pr m2, ved en dimension på 180x1150 mm.

Husk: Før montering af varmefordelingspladerne skal spånpladerne og sporene heri rengøres grundigt.

billede3_1
Billede4_1

4. Varmeslanger og tilslutning

Som tidligere nævnt, kan der bruges 16 mm eller 20 mm varmeslanger til Novopan Klimagulv systemet. Det kan f.eks. være gulvvarmeslanger fra Novopan, PEX-rør fra Wavin, Uponor og Roth, Universalpex og Combipex og Alupex.

Der vælges et shuntstyret gulvvarmesystemog det er vigtigt at fremløbstemperaturen ikke overstiger 40-45° C.

Beregn ca 6,5 meter gulvvarmeslange pr m2. Dimensionen skal være Ø16x2 mm og en varmestreng må højest være 80 meter.

Husk: Alle tilslutninger og tekniske installationer skal udføres af en autoriseret VVS installatør.

5. Undergulv for fliser

Ovenpå Novopan klimagulvet bruges fibergips, fra f.eks. Knauf Danogips eller Fermacell fibergips, som et stabiliserende lag for fliserne. Gipspladerne fra Knauf skal limes i samlingerne og fastgøres med skruer i gulvspånpladerne. Fermacell fibergips lægges svømmende uden fastgørelse til underlaget. På den måde undgår man helt risikoen for at komme til at ramme gulvvarmeslangerne med skruerne. Fermacell fibergips har den fordel, at de forbedrer fordelingen af varmen og dæmper trinlyd.

Bemærk: Man anbefaler, at der udlægges gulvpap ovenpå varmefordelingspladerne før fibergipsen lægges ned.

Husk: at markere varmeslangernes placering på hhv. gulvpap og fibergips, for at kunne sikre at skruerne ikke rammer gulvvarmeslangerne.

billede5_1
billede6_1

6. Forbehandling af flisernes underlag

Før fliselægningen kan påbegyndes, skal fibergipsen rengøres grundigt før støv og snavs og primes med Alfix VådrusPrimer for at sikre at fliseklæben kan hæfte ordentligt til fibergipsen. Primeren skal fortyndes med vand i forholdet 1:3, og fordeles grundigt med kost eller pensel. Det skal undgås at der løber primer ned i eventuelle åbne pladesamlinger. Samlingerne i fibergipsen forsegles med Alfix armeringsvæv, som klæbes fast med tætningsmasse 1K ved brug af en pensel. 

Bemærk: Der bruges ca 0,1 liter primer pr m2 gulv og man skal forvente en tørretid på ca 1 time ved 20° C.

Bemærk: Der beregnes ca 1,5 kg 1K tætningsmasse pr m2 og tørretiden er ca en time ved 20° C. 

7. Fliselægning

Nu er det blevet tid til, at fliserne skal lægges i fliseklæb. Det er vigtigt, at der vælges en feksibel fliseklæb så konstruktionen kan optage en vis grad bevægelse. Et fornuftigt valg kunne f.eks. være Alfix Profix fliseklæb, som er særligt velegnet til gulvvarme og en hurtig styrkeudvikling. Et andet valg kunne være Alfix CombiQuickFix, som er en hurtighærdende og fleksibel fliseklæb som er gangbar efter 3 timer.

Bemærk: Der beregnes 2,0 - 4,5 kg fliseklæb pr m2 afhængigt af flisernes størrelse.

billede7_1
billede8_1

8. Fugning

Fliserne er blevet lagt i fliseklæb, og det er nu blevet tid til fugning. Her kan det anbefales, at vælge en fuge som er særlig egnet til fugning af fliser. Her kan der vælges universalfugen Alfix Cerafill 10, som har en lidt grovere tekstur og er velegnet til fuger med bredde 2 mm - 10 mm. Denne type fuge kan vælges i 8 forskellige farver, så der er noget til enhver smag.

Bemærk: Her beregnes 0,7 - 1,7 kg fugemasse pr m2 afhængigt af flisernes størrelse.

Feltstørrelserne må ikke overstige 20 m2, da gulvet ellers vil arbejde for voldsomt til at fliseklæb og fugemasse kan holde. Derfor skal dilitationsfuger i underkonstruktionen føres op i flisekonstruktionen og fuges med elastisk fugemasse.

9. Tilslutning af varme

Når fugearbejdet er afsluttet og det færdige gulv står klar, skal der gå mindst 7 døgn før der tændes for gulvvarmen. Man bør altid forsyne sig med tålmodighed og øge temperaturen gradvist.

Vær også opmærksom på at overfladetemperaturen ikke må overstige 27° C.

billede9_1

Vi håber, at disse 9 trin har gjort dig klogere på hvordan man laver vandbåren gulvarme.

God arbejdslyst!