Hvad betyder det, når trægulve er bærende eller svømmende? Hvilke typer af undergulve findes der? Hvordan lægger man forskellige typer af trægulve? Når man skal lægge et trægulv, kan der opstå mange spørgsmål. Du kan derfor med fordel læse dette blogindlæg, hvis du vil have svar på disse spørgsmål, ønsker at blive klogere på lægning af trægulv og hvad man skal være særligt opmærksom på. 


I dette indlæg kan du læse om, hvilke ting du bør være opmærksom på i forbindelse med lægning af trægulv. Følgende emner vil blive gennemgået:

Monteringsmetoder ved lægning af trægulv

Man kan montere et trægulv på mange forskellige måder, dog kan det overordnet deles op i to hovedkategorier: bærende og ikke bærende gulve. 

  • Ikke-bærende gulvbelægning: En ikke-bærende gulvbelægning betyder, at gulvet ikke kan bære sig selv. Derfor kræver det, at gulvet understøttes over hele fladen af et bærende undergulv af eksempelvis beton, spånplader el. lign. Et ikke-bærende gulv kunne fx være et trægulv, som samles med not og fer eller et kliksystem, hvor brædderne låses fast ved at klikke dem sammen. Gulvet monteres derfor svømmende, hvilket betyder, at gulvet er én sammenhængende flade, som frit kan bevæge sig i forhold til temperatur, luftfugtighed og undergulvet. For at sikre at gulvet kan bevæge sig frit, monteres der oftest et mellemlag mellem undergulvet og trægulvet, hvis gulvet monteres svømmende. Mellemlaget kan have forskellige fordelagtige egenskaber såsom trindæmpende. 
  • Bærende gulvbelægning: Gulvet hviler på strøer eller bjælker, som er opklodset på en underliggende konstruktion af typisk beton. Lægning af trægulv på strøer giver et hulrum mellem strøer/bjælker og undergulvet, hvilket giver god mulighed for at anbringe fremføring af varme-, el- og vandinstallationer samt materialer med varme- og/eller lydisolerende egenskaber. Et bærende gulv er typisk massive trægulve i planker, brædder, langstavsparket eller lamelopbyggede, hvor den forventede belastning, som gulvet kan holde til, og afstanden mellem strøer/bjælker er bestemt på baggrund af gulvets tykkelse. Der stilles derfor større krav til denne type konstruktion, da et gulv på strøer skal kunne bære sig selv, fordele vægten til de underliggende strøer eller bjælker samt holde til belastning fra bl.a. møbler.

Forskellige typer af undergulve

Undergulvet er vigtigt og bør stemme overens med gulvtypen og gulvproducentens anbefalinger, da undergulvet påvirker det færdige resultat. Eksempelvis er det ikke muligt at montere et klikgulv eller sildebensparketgulv direkte på strøer/bjælker, da gulvet er ikke-bærende og har brug for et fast undergulv. Uanset monteringsmetode og type af undergulv er det vigtigt, at undergulvet, som gulvet skal monteres på, er plant, bærende og rent med en afvigelse på +/- 2 mm på 2 meter. Nedenfor kan du få et overblik over de mest typiske undergulve, og hvad man skal være opmærksom på ved de forskellige typer:

  • Betongulv: Hvis trægulvet skal monteres på betondæk, er det specielt vigtigt, at det er helt tørt, da træ er et fugtfølsomt materiale. Som hovedregel, er det nødvendigt at montere en fugtspærre mellem betongulvet og trægulvet for at forhindre fugtpåvirkning nedefra og/eller som ekstra radonsikring. Hvis betonens fugtprocent er under 65%, og der ikke er risiko for opstigende fugt eller anden fugtpåvirkning, er det ikke nødvendigt med en fugtspærre. Hvis du er i tvivl, bør du altid rådføre dig med byggesagkyndig.

    Obs: En fugtmåling kan afklare, om der er for meget fugt i undergulvet og dermed aktuelt at montere en fugtspærre før lægningen af trægulvet for at undgå fugtpåvirkning af gulvet. Hvis fugtprocenten er for høj, identificér om det drejer sig om restbyggefugt, som skyldes manglende udtørring af materialer, eller opstigende grundfugt, hvilket er en permanent fugttilstand i dækkonstruktionen, som oftest forekommer i gamle bygninger.  
  • Træplade: Et trægulv kan også monteres på en træbaseret plade såsom gulvspånplade, krydsfinér el. lign., hvis gulvbelægningen er ikke-bærende eller skal monteres svømmende. Træpladen kan derfor anvendes som både bærende, fast undergulv, hvor de fastmonteres direkte på strøerne/bjælkerne, eller som isoleringsmateriale på betondækket, hvor de ligger løst. Dette betyder, at pladen bliver brugt i kombination med en anden type undergulv.

  • Strøer og bjælker: Hvis man skal montere et gulv på strøer, antages strøer/bjælker ikke som værende et undergulv, da det er en del af den bærende konstruktion. Denne type “undergulv” kan derfor ikke bruges alene og skal bruges i kombination med fx en træplade eller betondæk.

  • Eksisterende belægninger: Det er i visse tilfælde muligt at lægge gulv ovenpå eksisterende gulve, forudsat at det er helt plant og stabilt. Dette betyder, at gulvbelægninger såsom væg-til-væg tæpper ikke er et egnet undergulv, da undergulvet vil være for blødt og ustabilt. Ydermere kan gamle trægulve eller klinker også godt anvendes, dog kan opretning af trægulv være nødvendigt, hvis gulvet har små ujævnheder, buler eller mindre fordybninger. Hvis et eksisterende trægulv skal fungere som undergulv, skal man ikke montere en fugtspærre mellem det eksisterende undergulv og nye gulvbelægning grundet risiko for råd og svamp. Derudover kan det også være nødvendigt at anvende et trinlydsdæmpende underlag som mellemlag for at forebygge knirken.

Lægning af trægulv - sådan gør man

Man kan lægge gulv på forskellige måder, hvilket er afhængig af trægulvets type og underlag. Uanset hvordan man vil lægge gulv, et trægulv skal lægges, er der dog nogle generelle ting, man bør være opmærksom på. Gulvet og alle byggematerialer såsom fugemasse osv. skal akklimatiseres i mindst 48 timer inden lægning af trægulv. Dette betyder, at de uåbnede pakker med gulvbrædder skal opbevares i det rum, hvor man vil lægge gulv. Pakkerne med træbrædderne skal derfor først åbnes umiddelbart før lægningen, da brædderne ellers vil optage fugten fra luften, hvilket gør dem sværere at montere. Tjek også altid gulvet for eventuelle gennemgående, synlige fejl inden nedlægning, så disse kan ombyttes, hvis det ikke kan skæres væk. 

Da træ er hygroskopisk materiale, der optager og afgiver det fugt fra dens omkringliggende omgivelser, vil træbrædderne derfor altid prøve at tilpasse sig dens omgivelser ved at udvide sig eller trække sig sammen. Tommelfingerreglen er derfor, at den relative fugtighed i rummet, hvor gulvbrædderne skal monteres, skal være mellem 40 og 60%, og temperaturen skal være cirka 18-24 grader - dette skal også tjekkes regelmæssigt under monteringen. 

Obs: De følgende læggevejledninger er generaliseret, så der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til specifikke produkter. Læs derfor altid leverandørens monteringsvejledning grundigt og følg deres anvisninger inden lægning af gulv.

1. Lægning af trægulv med kliksystem

Ved lægning af klikgulv skal trægulvet have fuld understøttelse af et fast, bærende undergulv af fx beton eller træplade og monteres svømmende, hvor brædderne låses fast ved at klikke dem sammen én ad gangen. Lægning af klikgulv er derfor forholdsvis nemt, da det hverken skal befæstes til undergulvet med lim, søm eller skruer. Dog er der typisk et løst mellemlag ved lægning af klikgulv som fx et lyddæmpende underlag mellem undergulv og trægulvet, så gulvet kan bevæge sig frit i forhold til undergulvet og for at dæmpe trommelyden.

Første række brædder lægges så notsiden peger mod væggen, og feren derved kommer til at lægge mod dørtrinnet til sidst. Læg dem med en afstand på cirka 10 mm til væggen og andre faste installationer, så der er plads til, at gulvet kan svinde og udvide sig. Anvend afstandsklodser for at sikre den nødvendige afstand til væggen. Montér brædderne ved at placere bræddernes endestød mod hinanden og pres dem på plads med et let tryk. Anden række starter med det afsavede stykke fra første række, som mindst skal være 50 cm. På denne måde forskydes rækkerne og lægges i forbandt, hvilket giver et mere stabilt gulv. Sørg for at alle overlapninger mellem rækkerne er på mindst 40 cm ved lægning af klikgulv. Brug eventuelt en slagklods til at banke brædderne på plads, så de sidder tæt sammen. 

Ved rumdeling eller overstigning af en gulvfladen på 8 x 12 meter, bør man opdele gulvfladen og udføre dilatationsfuger. Er der rør, radiatorer eller lignede i rummet, udskæres der et hul i brædderne, som efterfølgende dækkes af en rosette. Slutplanken skal være minimum 50 mm bred. Montér fejelister, paneler og dørtrin til sidst.     

Se det store udvalg af trægulv med kliksystem fra Wiking her

I videoen nedenfor kan du se et eksempel på lægning af klikgulv:

2. Lægning af trægulv på strøer

Ved lægning af trægulv på strøer, er gulvene bærende. Gulv på strøer er fastmonteret til strøerne/bjælkerne ved at sømme eller skrue brædderne fast oppefra efter forboring samt limes i endestød. Det er derfor vigtigt, at strøerne/bjælkerne er plane, stabile og har samme fugtindhold som plankerne, når man montere gulv på strøer. Derudover skal den underliggende konstruktion af strøer eller bjælker have en tilstrækkelig stivhed og styrke, så det kan holde til belastninger. Afstanden mellem strøerne/bjælkerne af afhængig af træbrædderne tykkelse, men der skal generelt være en afstand på 50 cm fra center til center. Montér gerne kant- eller hjælpestø langs væggene i rummet for at sikre, at gulvet har en tilstrækkelig stivhed og styrke.   

Det første bræt lægges så notsiden peger mod væggen, så feren ligger udad. Læg dem med en afstand mellem cirka 7-10 mm til væggen, så gulvet kan bevæge sig frit. Anvend afstandsklodser for at sikre den nødvendige afstand til væggen. Sørg for at den første række ligger helt lige, hvilket sikres bedst med en snor. Anden række starter med det afsavede stykke fra første række, som mindst skal være 60 cm. Sørg også for at alle overlapninger mellem rækkerne er på mindst 60 cm. 

Sømmet eller skruen kan monteres oppefra eller i fordækt. Dog er det mest almindelige at sømme eller skrue i i fordækt, da sømmet/skruen dermed ikke kan ses, i en vinkel mellem 45-60° fra gulvet i feren afhængig af typen af træbrædde. Brug eventuelt en dom til at slå sømmene i det sidste stykke, og brug en slagklods til at slå brædderne sammen, så de sidder helt tæt. 

l_gning_p_str_er_1

3. Lægning af sildebensparket

Denne gulvtype fuldlimes til undergulvet og kræver fuld understøttelse af et fast, bærende undergulv såsom beton, spånplade, krydsfinér eller lignende. Det er derfor særligt vigtigt, at undergulvet er rene, tørre og klæbbare samt at gulvmaterialerne har en plan underside og dermed har en god klæbeflade. Ved lægning af sildebensparket sammensættes højre (A-elementer) og venstre (B-elementer) stave, hvilket ender med at give det klassiske sildebensmønster. 

Når man skal lime et trægulv i sildebensmønster, er opstarten vigtig. Start med at vælge den væg, som monteringen skal starte ved. Find midten af rummet og markér installationslinjen 50 mm til venstre for midterlinjen. Beregn derefter antallet af starttrekanter, som der skal bruges ved at måle længden på den væg, som du starter ved, plus 50 mm og divider med 976 mm. Tallet rundes op til nærmeste hele tal.

Eksempel: (4500 mm + 50 mm)/976 mm = 4,66 = 5 starttrekanter. 

trekant1_mindre
trekant_2_mindre

Lav en starttrekant i samme rækkefølge som på billedet til ovenfor og skær dem som angivet. Hvis antallet af starttrekanter er ulige, skal de to yderste trekanter lægges til siden, hvorimod du kun skal lægge en til siden, hvis det er et lige antal starttrekanter. Placér den miderste trekant, så spidsen peger ud i rummet og følger installationslinjen. Installationslinjen sikres bedst ved at oprette en snor efter denne, så spidsen på den miderste trekant passer med installationslinjen. De yderste starttrekanter, som blev lagt fra tidligere, skæres ud i den afstand, der er ud til væggen, og placeres med 8-10 mm ud til væggen (se billede nedenfor). Det overflødige materiale skal bruges til den sidste række, så smid det ikke væk. 

l_gning_af_sildebensparket

Når du har tjekket, at starttrekanterne ligger som de skal monteres, fastmonteres de med lim. Påfør en mængde af lim, som passer til den valgte træsort, underlag, gulvets belastning og er i overensstemmelse med  leverandørens foreskrivelser, manuelt med en tandspartel på et område, som er afpasset med forholdene, udlægningshastigheden og limens monteringstid - tjek databladet fra leverandøren. Montér resten af stavene ved først at placere A-elementerne på alle starttrekanter, hvorefter B-elementerne placeres. Fortsæt ved at placere A-elementerne og B-elementerne skiftevis, og læg dem med en afstand på 8-10 mm til væggen. Sørg for at presse elementerne godt sammen, så de sidder helt tæt. Brug de overflødige stave fra starttrekanterne til at afslutte den sidste række. 

Indtil limen er hærdet, skal undergulvet og trægulvet være i fuld kontakt med limen, så gulvet bliver hærdet ordentligt til underlaget. Gulvfladen bør derfor belastes, indtil limen er tør. Når gulvet er helt tørt, kan du nu gå i gang med slibningen og overfladebehandling af dit sildebensparketgulv.

I videoen nedenfor kan du se et eksempel på lægning af sildebensparket:

Trægulve og gulvvarme

Nyere huse har for det meste gulvvarme, hvilket betyder, at de fleste typer af trægulve kan bruges sammen med gulvvarme. Spørg leverandøren hvis du er tvivl. Der er dog stadig nogle ting, man skal være opmærksom på. Inden montering af trægulv skal gulvvarmen slukkes 2 dage inden gulvlægning. Efter montering kan gulvvarmen gradvist åbnes, så temperaturen hæves langsomt. Man bør derfor aldrig åben eller lukke pludseligt, da man derved kan risikere at gulvet tager skade og sprækker. Derudover bør trægulvets overfladetemperatur ikke overstige 27 grader, da gulvet kan begynde at hæve sig, og gulvvarmen skal installeres på sådan en måde, at hele gulvfladen bliver opvarmet. Derfor skal gulvvarmesystemet være selvregulerende, og der skal monteres en shuntventil på vandbårne gulvvarme systemer. 

Dog skal man være opmærksom på, at træ er et levende materiale, der reagerer på udsving i temperatur og luftfugtighed. Man skal derfor påregne mere synlige svindrevner mellem brædderne om vinteren end om sommeren, da træet vil skrumpe grundet udtørring.  

Når trægulve er monteret direkte på strøer/bjælker, skal gulvvarmen installeres forholdsvis tæt på gulvet for at undgå et luftrum mellem brædder og gulvvarme. 

Obs: Træsorterne bøg, ahorn og jatoba er særligt følsomme overfor varmepåvirkningen fra gulvvarme. 

 

Vi håber, denne guide har gjort dig klogere på lægning af trægulv og de forskellige måder at lægge gulv kan hjælpe dig med dit næste projekt – god arbejdslyst!