Hvordan foregår maling af hus udvendig? Hvad skal man være opmærksom på, når man vælger murmaling? Du kan med fordel læse med her, hvis du ønsker at vide, hvordan maling af hus foregår, og hvilke ting man skal være opmærksom på ved maling af hus udvendig.

Maling af hus - kan man male på alle typer af facader?

Farven på husets facade har en stor betydning arkitektoniske, byggeteknisk og for det samlede indtryk af huset. Da maling af facaden på dit hus kan virke som et stort, uoverskueligt projekt, er det vigtigt at forberede sig, inden man påbegynder maling af hus udvendigt. Derudover er det vigtigt at vælge en facademaling, som også bliver kaldt murmaling, af høj kvalitet for at opnå et flot, holdbart slutresultat. Ved at bruge facademaling på dit hus, er du sikker på, at malingen er velegnet til maling af facader, da de er vejrbestandige og særligt stærke. Man kan male hus udvendigt, hvor facaden består af forskelligt materiale, og det er derfor vigtigt at vælge en facademaling, der passer til det materiale, som du skal male på. De mest typiske facader består af følgende materialer:


 • Mursten
 • Beton
 • Puds
 • Fibercement
 • Eternit
 • Træ

Man kan male på alle typer af facader, men da facader kan bestå af forskellige materiale, er det ikke ligegyldigt, hvilken facademaling, du vælger til maling af hus. Mursten, beton, sandsten, gasbeton og puds/vandskuring er mineralske overflader, som godt kan males med facademaling. Fibercement, træ og eternit kan ikke males med facademaling, men derimod en maling, som er er egnet til det bestemt materiale. For eksempel skal maling af facade i træ males med en træmaling. Men hvis du kaster dig ud i maling af hus, er det vigtigt, at du vælger den bedste murmaling - nemlig en diffusionsåben maling. Nedenfor gennemgås det hvilke typer facademaling, der skal bruges til forskellige facader såsom, hvis det drejer sig om maling af murstenshus.   


Obs: Det er kun hårdtbrændte mursten, som ikke er gule, der kan males, da gule mursten har tendens til at frostsprænge. Nyopførte huse og vandskurede facader må først males efter cirka 1-2 år, da facaden skal være helt tør for at undgå fugtproblemer. Pudsede overflader må også først males efter mindst 28 dage, og overfladen skal være ensartet hvidtør uden saltudblomstringer, som pudsningen kan bevirke.

Hvorfor skal man bruge diffusionsåben maling til maling af hus?

Der findes mange forskellige typer facademaling, som har hver deres fordele og ulemper. Dog er er det vigtigste, at malingen er så diffusionsåben som muligt, så muren kan “ånde” og derved undgå eventuelle fugtproblemer. De fleste typer af maling er en diffusionsåben maling, men det er stadig vigtigt at vælge den rigtige type diffusionsåben maling, hvilket er afhængig af facadens tilstand, fugtindhold, tidligere behandlinger osv. De mest brugte malingstyper til maling af hus er:


 • Akrylmaling 
 • Olieemulsionsmaling 
 • Silikatmaling 
 • Silikonemaling 
 • Cementpulvermaling

Maling af hus med akrylmaling (plastmaling)
Akrylmaling er en diffusionsåben maling, som er en af de mest brugt til maling af hus udvendig. Malingen kan bruges til mineralske overflade, uanset om de er helt nye eller tidligere malet, men den er dog ikke god til kalkede, afsmittende og problematiske overflader. Den er meget smudsafvisende, holdbar og vejrbestandig. 

Maling af hus med olieemulsionsmaling 
Olieemulsionsmaling er en relativ diffusionsåben maling, der er egnet til tidligere behandlet, smittende og ikke alkaliske overflader. Den er derfor særligt velegnet til maling af facader, der er problematiske, afsmittende, porøse. Derudover er også god til maling af facader, hvor der er tilbageværende kalkrester, da man ikke har haft mulighed for at rense facaden helt i bund før maling af hus eller er usikker på, hvad facaden tidligere er malet med. Da olieemulsionsmaling ikke er så diffusionsåben som nogen af de andre typer af maling, anbefales denne ikke til maling af huse, der er ældre eller har fugtproblemer. 

Maling af hus med silikatmaling
Silikatmaling er en diffusionsåben maling, der egner sig til mineralske overflader såsom mursten, puds og beton både inden- og udendørs. Bindemidlet silikat trænger ind i underlaget og skaber en kemisk reaktion med den mineralske overflade, som giver en stærk, robust, vejrbestandig overflade, som sikrer en lang holdbarhed. Silikatmaling giver et kalklignende overflade, dog kan den ikke skalle eller smitte af, kun hvis selve underlaget smuldrer. Malingen er derfor, ligesom kalk, basisk, hvilket betyder, at malingen er selvrensende, og mos og alger trives dårlig på overfladen. Dog er overfladen ikke vaskbar, da den er mat og porøs, så malingen anbefales ikke til byhuse eller vægge, der skal vaskes af. Silikatmaling kan ikke bruges til maling af facader, der er behandlet med andre typer maling, hvis facaden ikke er helt ren. 

Maling af hus med silikonemaling 
Silikonemaling egner sig til maling af facader, der er mineralske underlag såsom mursten og puds samt tidligere malede facader. I udseendet minder den meget om silikatmaling, da den også er mat, men det er dog en mere smuds- og vandafvisende samt diffusionsåben maling. 

Maling af hus med cementpulvermaling
Cementpulvermaling giver en stærk, holdbar pudslignede overflade, som er vandafvisende.  Malingen egner til bedst til maling af facader, der er mineralske overflader såsom mursten, puds eller beton, og den kan bruges både inden- og udendørs. Det er en meget diffusionsåben maling, hvilket gør den særligt egnet til maling af huse, der har problemer med fugt, da den tillader at fugt indefra kan trænge ud. Da malingen består af fint malet cement, som leveres i pulverform, skal den røres op med vand lige inden brug og skal bruges inden for et bestemt, begrænset tidsrum. Cementpulvermalingen kan ikke bruges på tidligere malede eller kalkede overflader, hvis facaden ikke er helt ren fra tidligere behandlinger.

Obs: Hvis din facade tidligere er behandlet, anbefales det, at behandle den på samme måde for at skabe det bedst mulige resultat, som du kan glæde dig over i mange år. Hvis din facade for eksempelvis er kalket, skal den kalkes igen. Spørg altid en professionel, hvis du er i tvivl om, hvilken type maling facaden tidligere er malet med.

Maling af facade - sådan maler du din facade

For at sikre at man får et godt slutresultat, er omhyggeligt forarbejde og klargøring vigtig. Uanset hvilken type materiale facaden består af, er det vigtigt, at den er bæredygtig, stabil, fast og uden fugtproblemer. Det betyder, at du derfor skal gennemgå facaden, inden du går i gang, og udbedre eventuelle skader, så malingen kan fæstne til overfladen og derved skabe det bedst mulige resultat. Inden maling af hus skal du gøre som følgende:

 1. Afrens: Selvom du vælger en diffusionsåben maling, så nedsættes murens evne til at “ånde” for hvert lag maling. Du kan derfor ikke male et utal af tal oven på tidligere malede facader. Det er derfor vigtigt, at facaden afrenses grundigt, inden maling af facade.

 2. Rengør: Alt snavs vaskes af i rent vand med en stiv børste og et velegnet grundrengøringsmiddel. Brug en haveslange. 

 3. Reparer: Når facaden er ren og tør, skal eventuelle revner, huller og lignende repareres med egnet materiale, så facaden ligner resten af facaden. Tilbageliggende fuger på murstensfacader mørtles ud, så de ligger plant med murstenene, hvor overfladen derefter vandskures eller pudses. 

 4. Dæk af: Afdæk vinduer og døre af med en UV-bestandig malertape. Fliser, trapper og lignede afdækkes med afdækningspap eller malerfilt, inden maling af hus med diffusionsåben maling.

 5. Grund: Når facaden er helt tør efter eventuelle reparationer, skal den grundes afhængig af overfladens tilstand. Du kan enten anvende en egnet grundmaling, som passer til den efterfølgende facademaling, eller fortynde det første lag facademaling med vand. Typisk skal sugende, ubehandlede overflader behandles med en grunder, hvorimod tidligere malede overflader grundes med fortyndet facademaling - læs bagsideetiketten for mere information.

 6. Mal: Når grundmalingen eller den fortyndede maling er tørret, skal facaden males to gange med en diffusionsåben maling. Følg altid anvisningerne fra leverandøren ift. respektive tørretider, før maling af facaden anden gang. Brug en pensel rundt om døre og vinduer og brug en almindelig stor rulle med forlængerskaft på de større flader.

Obs: Maling af facaden skal foregå i tørvejr, uden direkte sol og gerne med en passende temperatur over 10 grader. Det er som hovedregel derfor bedst at male sin facade i sommerhalvåret fra maj til september.

 


Vi håber, denne guide har gjort dig klogere på, maling af hus og hvilken type facademaling der er den bedste murmaling til netop dit projekt, så facaden står flot i mange år – god arbejdslyst og malefornøjelse!