Mere end hvert femte hus har et indeklima med for høje koncentrationer af radon, der er en usynlig og sundhedsskadelig radioaktiv gas, som udledes fra undergrunden i store dele af Danmark. Her kan du læse mere om Radon og hvordan du får et radonfrit hjem.

Radon – en skjult trussel mod dig og din families sundhed

Radon er en radioaktiv gasart, der findes i jorden, og kan trænge ind i din bolig gennem revner og utætheder i boligens konstruktion. Radon kan være sundhedsskadeligt i for store koncentrationer, og det er derfor vigtigt at finde ud af, om radon udgør en risiko for dig.

2018_Radonguiden_dk_Boligens_stand_med_uden_kaelder

Er min bolig i risikozonen?

På dette radon kort kan du se niveauet af radon i Danmark, og dermed vurdere om du bor i risikozonen.

Udover boligens geografiske beliggenhed, kan husets stand indikere, om der er en øget risiko for et højt radonniveau. Hvis din bolig har dårlige ventilationsforhold, er der f.eks. større risiko for et højt radonniveau. Det samme gælder, hvis huset har revner, sprækker eller andre utætheder, hvor radon kan sive ind. Det kan f.eks. være utætheder i kælderens gulv, i vægge mod jord, i etageadskillelsen mellem kælderen og stueetagen og ved rørgennemføringer og mellem døre til kælderen.

Bor du i en zone med højt indhold af radon i undergrunden, og bor du i et hus fra før 1998, hvor det blev lovpligtigt at etablere radonsikring ved nybyggeri, så er det med stor sandsynlighed en god idé at se på hvor godt dit hus er radonsikret.

Du kan vælge at foretage en radonmåling med radon målere, som opsættes 2 til 4 forskellige steder i huset, og måler koncentrationen af radon i luften. Radon målingen skal foretages i det man kalder ”fyringssæsonen”, der er tiden fra oktober til april, hvor man fyrer, hvis man har et fyr. Det er dog ikke betinget af, at man har et fyr, men handler derimod om at det er i denne periode, man opvarmer huset mest, og opvarmningen af huset er med til at trække radon op gennem gulvet i takt med at den varme indeluft stiger opad og ventileres ud.

Koncentrationen af radon måles i enheden becquerel per kubikmeter (bq/m3), der er en teknisk betegnelse for radioaktivt henfald per sekund per kubikmeter. Det væsentlige ved tallet bq/m3 er dog niveauet i din bolig. Når man taler om radon, så arbejdet man ud fra tre intervaller: under 100 bq/m3, mellem 100 og 200 bq/m3 og over 200 bq/m3.

- Er niveauet under 100 bq/m3, så er dit hjem under det niveau, hvor der skal gøres noget, udover at lufte ud med jævne mellemrum, som almindeligvis også gøres for at undgå ophobning af fugt i boligen.

- Er niveauet mellem 100 og 200 bq/m3, så bør du forsøge at nedbringe niveauet med enkle og mindre forbedringer. Det kan være at tætne revner og lignende i gulve, tætning af rørgennemføringer, bedre ventilation eller ved at udføre radonsikring ovenpå eksisterende gulv (læs mere om hvordan du gør dette længere nede).

- Er niveauet af radon i din bolig over 200 bq/m3, så bør du iværksætte større og mere effektive forbedringer, som skal sænke niveauet.

Hvad kan man gøre mod for meget radon i sin bolig?

Der er flere måder at slippe af med radongasserne, hvis du bor i risikozonen. Den mest virksomme løsning er nedlægning af en radonspærre under gulvet. En radonspærre er en kraftig, lufttæt plastdug, der forhindrer radongasser i at trænge op gennem gulvet. Radonspærren lægges under gulvet og foldes ud over soklen ved nybyggeri, hvor den kan lægges under husets mure. På den måde forhindrer den gasserne i at trænge op i boligens rum. Samlinger og rørgennemføringer tætnes med særlig tape og manchetter, så dugen danner et fuldstændigt tæt lag under husets gulv. Udføres radonsikringen korrekt, vil opstigende radongasser dermed blive ledt uden om huset.

radon

Radonsikring med radonspærre kan også suppleres med et radonsug, der en brønd, som trykudligner og dermed suger radonen op under gulvet, og ventilerer den bort gennem ventilationsrør. Radonbrønden sættes ned i laget af sand eller leca kugler under gulvets isolering, og føres op gennem huset med 125 mm ventilationsrør til en taghætte i taget.

Ved renovation og ældre huse, er det dog ikke altid muligt at lægge en radonspærre under gulvet, for ikke at tale om at folde den korrekt ud over soklen under husets vægge. Der er dog stadig en effektiv måde at sikre mod radon i denne type boliger. Udover tætning af revner og rørgennemføringer, etageadskillelse og dør til kælderen, så kan man tætne gulve med en gummimembran, der smøres på.

Gamle gulve af beton kan tætnes med samme system, som anvendes til vådrumssikring af badeværelser og bryggerser, da de består af en lukket membran, som smøres på betongulvet. Både LIP og Alfix fremstiller 1-komponent tætningsmasser, som kan bruges til denne type radonsikring. Udførslen foregår på samme måde, som ved etablering af vådrumssikring.

 

Du kan læse mere om radon på radonguiden.dk, som er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen guide til radon.