Når frosten og sneen sætter ind, er det nødvendigt at sprede salt på fortove og i indkørsler, men de store mængder salt er hårdt for både beplantning og dyrepoter. Derfor bør du undgå at bruge rent vejsalt, når du salter, men i stedet bruge sandsalt. Det er der flere fordele ved.

Brug sandsalt i stedet for rent salt, når du salter

Når vinteren for alvor sætter ind, skal mange af os salte fortove og indkørsler, så de er farbare og sikre. Mange spreder almindeligt vejsalt, men der er faktisk en mere miljøvenlig måde at salte på: sandsalt.

Sandsalt er en blanding af salt og kvartssand, som anvendes til glatførebekæmpelse, når sneen falder og temperaturerne kommer under frysepunktet.

Rent salt er dog hårdt for både belægning og for omkringliggende beplantning. Det høje sa