Kobber

Kobber er et blødt og rødligt metal, der blandt andet anvendes til gryder og ledninger, fordi materialet har gode egenskaber med hensyn til ledning af varme og elektricitet.

Læs mere

Kobber – Det smukke metal med gode egenskaber

Hos BygMax finder du mange et bredt udvalg af stål og metalprodukter, herunder kobberrør, kobberskinner, kobberstænger og kobberplader.

Kobber er grundstof nr. 29 i det periodiske system, og forkortes Cu. Kobber er et blødt og rødligt metal, som har en stor ledningsevne for varme og elektricitet, hvilket har gør det særdeles anvendeligt til gryder og ledninger. Densiteten eller materialetætheden er forholdsvis høj, og der anses kobber som værende et tungmetal. Kobber har er nemt at forarbejde og har været anvendt som brugsmetal fra cirka 5000 år f. kr. Senere tilsatte man arsen, tin og bly og dannede derved bronze. Der udvindes hvert år omkring 17 mio. ton kobber fra kobbermalm, hvilket gør kobber til det tredje mest udvundne metal efter jern og aluminium.

Kobber forarbejdes til plader, stænger og skinner ved valsning og trådtrækning. Til fremstillingen af plader og skinner, støbes kobberet først i blokke, som derefter varmvalses og siden koldvalses til den ønskede tykkelse. Udgangspunktet for ledninger er såkaldt katodekobber, hvilket er kobber, som er støbt i lange tynde wirebars, som varmvalses til en tyk valsetråd. Derefter trækkes valsetråden til tyndere kobbertråde i de endelige dimensioner, der blandt andet indgår som den inderste, strømførende del i kabler og ledninger.

Rent kobber anvendes på grund af dets gode ledningsevne, fleksibilitet, korrosionsbestandighed og flotte farve til mange formål. Næst efter sølv er kobber det metal, der har den bedste ledningsevne for elektrisk strøm og varme, hvilket udnyttes i alskens elektronik, varmesystemer, udstyr til madlavning og meget andet.

Kobberplader anvendes til tagdækning, beklædning af facader, tagrender. Det er et populært metal til disse formål, fordi kobberets reaktion med luften og fugt har en særlig effekt på metallet. Den atmosfæriske lufts indhold af carbondioxid i forbindelse med luftens ilt og vand fører til dannelsen af ir, der består af kobbercarbonathydroxid. Iren kan indeholde andre materialer. På kystnære kobbertage indeholder ir ofte klorid, mens ir i industriområder ofte indeholder sulfat. Iren har både en flot grøn farve, men har derudover også en beskyttende funktion. Laget af ir beskytter nemlig kobberet nedenunder, og det giver kobber en utrolig lang holdbarhed, når det bruges som tage og facader, hvor det udsættes for vejr og vind.

Kobber er nemt at forarbejde. Metallets blødhed gør det nemt at bukke og bøje i den ønskede form. Kobberplader, stænger og skinner kan skæres med vinkelsliber, men kobberrør skærer med en særlig rørskærer.

Køb Kobber til en god pris her på BygMax og få leveret i løbet af få dage.