Vindafstivning

I denne kategori finder du vindafstivning, tilbehør dertil og spærrejsningsbeslag.

Læs mere

Hulbånd anvendes til forankring og samling af små trækonstruktioner. Typiske anvendelser er carporte, legehuse og pergolaer. 

Et vindtrækbånd fungerer kun tilfredsstillende, når det er tilstrækkeligt opstrammet. Til dette formål anvendes båndstrammere. Båndet fastgøres i tilslutningsbeslagene, før båndstrammeren monteres og fastlåses med split. Båndstrammeren skal have anlæg mod næst yderste spær, hvorefter båndet strammes ved at dreje håndtaget. 

Båndspændere anvendes til indbygning i vindtrækbånd. Herved opnås mulighed for mindre opspænding og efterspænding af båndene. Båndspænderen kan monteres midt på båndet, med bånd i begge ender eller på koblingsbeslag eller tilslutningsbeslag i den ene ende og bånd i den anden ende. 

Koblingsbeslag anvendes til samling af vindtrækbånd på båndtilslutningsbeslaget uden yderligere spændfunktion.

Vindafstivningsbeslagene underside anvendes ved tilslutning mellem trækbånd/spær/krydsfinerskot ved tagfoden og mellem trækbånd/spær/kiplægte . Beslagene anvendes altid med trækbånd placeret på undersiden af spærhoved, hvorved vindafstivningen ikke kommer i berøring med undertaget. Beslagene findes i højre- og venstreudgaver. 

Vindafstivningsbeslagene overside anvendes i kombination med bånd til afstivning af tag-, loft- og vægkonstruktioner. Beslagene anvendes altid med trækbånd placeret på oversiden af spærhoved. Beslagene findes i en højre- og venstreudgave.