Swedoor karmsæt til tungt beslået døre

Tungt beslået døre er ikke vendbare. Derfor skal karmsættet matche din dør. Du kan nemt tjekke om din dør er højre- eller venstrehængt ved at stille dig på den side af døren, hvor hængslerne er synlige. Sidder hængslerne til højre er døren højrehængslet og vice versa. Se også illustrationen under hvert produkt eller tjek denne guide.

Vælg mellem standard karme og Flex+karme til tungt beslået døre med forskellige brandklassificeringer og lyddæmpende niveauer.

Karmsæt til tungtbeslået føre uden klassificering
BD30 tungt beslået (kun til BD30 branddøre)
BD30/35db tungt beslået (kun til BD30/35db band- og lyddøre)
BD60 tungt beslået (kun til BD60 branddøre)