Afløbsrør og gulvafløb

Adskillige former for afløb, gulvafløb, afløbsrør, afløbsskåle og pumper m.m. Afløbsrørene fås i grå, hvid, galvaniseret stålrør, rustfri/syrefast stålrør, og afløbene er både til gulvet, badeværelset og køkkenet.  

Læs mere

Afløbsrør til håndvask, køkkenvask og vaskemaskine

Afløbsrør er rør i plast, som anvendes under håndvaske, køkkenvaske, ved vaskemaskiner og gulvafløb. Afløbsrør har mindre dimensioner end kloakrør, så de kan nemmere være i skabene under vasken og skabe forbindelse mellem vaske, gulvafløb og lignende i et rum, uden at fylde for meget i gulvet, hvor de forbindes med husets kloak.

 

Afløbsrør og HT-rør i mange dimensioner

Afløbsrør fås i mange dimensioner som 32 mm, 40 mm, 50 mm, 75 mm og helt op til 110 mm, der er samme størrelse som almindelige kloakrør. Afløbsrørenes dimensioner afgøres af deres længde, mængden af vand, der skal passere og hvor de skal monteret henne.

Afløbsrør til vaskemaskine, som er kort og blot leder vandet over i en kloak sammen med et større rør, behøver ikke at have særligt store dimensioner. Vaskemaskinens filter har sorteret de største partikler fra, og der er derfor kun risiko for at kloakrøret stopper til, hvis der har mange bøjninger, hvor sæbe og lignende kan sætte sig. Er det blot et kort, lige eller næsten lige stykke afløbsrør, så kan man nøjes med et afløbsrør på 32 mm-

Afløbsrør til en køkkenvask eller håndvask på badeværelset eller i bryggerset bør have en lidt større dimension på 40 mm eller 50 mm. Ved disse vaske bliver der skyllet madrester, fedt, hår og andre ting ud, som vil risikere at tilstoppe et for tyndt rør. Samtidig er der en vandlås under vasken, som også skal have en hvis dimension for ikke hele tiden at blive stoppet til.

Større afløbsrør på 75 mm eller 110 mm bruges typisk kun ved samlinger af flere afløbsrør med mindre dimensioner. Ofte vil samlingerne dog laves i en afløbsskål eller i kloakrør under gulvet.

 

Rensning af afløbsrør

Kemiske rensemidler som afløbsrens, kaustisk soda og klorin er skadelige for miljøet, men de kan også ødelægge afløbsrørene, da det er stærkt ætsende blandinger. Brug dem derfor med omtanke, og undgå det helst.

  • Fjern hår og skidt fra afløbet og tag proppen op hvis det er muligt.
  • Rens afløbet så langt ned som muligt. Brug varmt vand og sæbe, samt en svamp eller børste til at rense med.
  • Tøm vandlåsen, hvis der er tegn på tilstopninger af fedt, hår eller lignende. Vandlåsen sidder lige under vasken, og kendes på at være en slags ”knude” på afløbsrøret. Den kan skrues af uden brug af værktøj.
  • Skil vandlås og afløbsrør ad, hvis du vil rense endnu grundigere. De skilte rør kan nemt rengøres med vand og sæbe inden de samles igen.
  • Efter du har samlet det hele igen, testes tætheden ved, at du første prøver at skylle med lidt vand, hvorefter du fylder vasken med vand og derefter åbner for bundproppen, så al vandet løber igennem på én gang. Er der utætheder, burde det blive afsløret her.

Maling, terpentin, olie og andre kemikalier kan også skade afløb og kloak og forkorte afløbsrørenes levetid. Aflever derfor i stedet disse midler på den lokale genbrugsstation.

 

Køb afløbsrør og gulvafløb på BygMax.dk

Du finder mange typer afløbsrør og alt hvad du skal bruge til afløb i badeværelse, køkken og andre steder her på BygMax.dk. Vi har et stort udvalg af afløbsrør, der egner sig til en lang række formål. Fælles for dem alle er de lave priser på afløbsrør, som du får her på siden.