Afløbsrender

Afløbsrender til effektiv afvanding af områder omkring boligen såsom indkørsler, terrasser, indgangspartier, foran garager eller carporte. Afløbsrender leder regnvand væk til den omkringliggende jord eller kan tilsluttes en faskine eller kloak. 

Afløbsrenderne har en varieret belastningsstyrke, hvilket belastningeklassen på de specifikke afløbersrender determinerer. Du kan derfor udfra belastningsklassen finde ud af, hvor afløbsrenderne kan bruges og placeres. Afløbsrender med belastningsklassen A15 kan bruges til områder, som kun bruges af fodgængere og cyklister, hvor afløbsrender i klassen B125 også kan bruges til områder med trafik fra personbiler. 

 

Læs mere

Udendørs afløbsrender til afvanding omkring boligen

I Danmark regner det i gennemsnit 171 dage om året i Danmark, dog påskønner DMI og IPCC mere og kraftigere regn i fremtiden. Normalt siver vandmængderne ned i jorden eller ledes væk gennem kloaksystemet, men når der lejlighedsvis falder store der falder mængder af vand på meget kort tid, kan det forårsage oversvømmelser og i værste fald skader på din bolig. Afløbsrender - også kaldet afløbsriste - kan derfor være en ideel og enkel løsning, der kan hjælpe med afvanding af diverse arealer rundt om huset, hvor der måtte være behov for det. Afløbsrenderne opsamler vandet og bortleder det væk via den omkringliggende jord, faskine eller kloak. Som regel kræver det montering af flere afløbsrender rundt omkring huset, så vandet kan ledes hurtigt og effektivt væk.  


BygMax tilbyder et bredt udvalg af afløbsrender, herunder linjedræn, afløbsriste samt vandhane- og nedsivningsbrønde fra blandt andre Plastmo og Polysan. Afløbsrenderne fås i polymerbeton og kunststof, og riste tilbydes i forskellige farver, materialer og designs, så afløbsrenderne passer til de fleste udendørsområder.

Led regnvand sikkert og effektivt væk med afløbsrender

Afløbsrenderne fås som linjedræn til anvendelse på alle flisearealer såsom ved terrassen, haven, indkørslen osv. Uanset hvilket linjedræn og afløbsrist du vælger, skal du kende belastningsklassen på linjedrænet, da dette er vigtigt i forhold til anvendelsen. For eksempel skal linjedræn i indkørsler have en højere belastningsklasse end linjedræn ved terrassen, da et linjedræn ved indkørslen udsættes for en større belastning fra blandt andet biler. Det betyder, at afløbsrender med belastningsklassen A15 kun kan anvendes til områder, som kunne benyttes af af fodgængere og cyklister såsom afløbsrender i kunstof, hvorimod afløbsrender med belastningsklassen B125 også kan anvendes i områder med trafik fra personbiler og cyklister såsom afløbsrender i polymerbeton med en afløbsrist i støbejern.

Nogle af de mange fordele ved afløbsrender:

 • Afløbsrender er en relativ billig løsning og nem måde at lede regn- og spildevand. væk på. 
 • Afløbsrender er nemme at samle og lægge.  
 • Afløbsrender leder vand væk fra huset og aflaster kloaksystemet.
 • Afløbsrender kan tilsluttes til en faskine eller kloak, som skal udføres af autoriseret kloakmester.

  Du kan også vælge en nedsivningsbrønd, som lader vandet sive langsomt ned i den omkringliggende jord omkring brønden. Dette løsning er for eksempel ideel under den udendørs vandhane eller tagrende, da der oftest kommer større vandmængder i præcis dette område, når man bruger vandhanen. Du undgår dermed en stor vandpyt lige ved fliseområdet omkring boligen, da nedsivningsbrønden leder vandet væk med lav afvandingskapacitet. En nedsivningsbrønd kan rumme 11 liter vand, og den er hurtig og nem at montere, da den ikke kræver tilslutning til kloakken.


  Nedenfor kan du se en nedlægningsguide af afløbsrender fra Plastmo:

  Afløbsrender, tagrender, nedløbsrør og omfangsdræn til gode priser

  Hos BygMax tilbyder vi et bredt udvalg af produkter, der hurtigt og effektivt kan lede vand væk fra din bolig, så du undgår oversvømmelser i haven eller vand trænger i boligen. Tilmeld dig vores nyhedsbrev, som udkommer cirka en gang i ugen, eller hold øje under ‘Ugens Hammerslag’ for gode priser eller tilbud.