Grundmursplade

Grundmursplader sikrer ventilation af væggens overflade og sikrer mod fugt og gennemtrængende vand.
For at undgå, at vand fra jorden trænger ind i væggen og derefter kælderen, er det nødvendigt at fugtisolere. Når du fugtisolerer dine kældervægge, undgår du, at kælderen bliver kold og fugtig.