Benders Carisma

Benders Carisma er en helt nye type sten, som skaber et spændende og moderne tag. Med Carisma kan man skabe et skiferlignende tag, og tagstenens størrelse gør, at denne tagsten også opnår en indbygget styrke. Stenen er dobbeltfalset og har fået to gange overfladebehandling, undtagen grafit ubehandlet. 

Benders Carisma er en meget markant anderledes type sten end de traditionelle tagsten og der er derfor nogle specifikke krav til oplægning og tagkonstruktion. Benders Carisma tagsten kan lægges på taghældninger ned til 14°.

Der ydes 30 års produktgaranti på Benders Carisma. Garantien omfatter bl.a. vandtæthed, frostsikkerhed og brudstyrke.

Benders Carisma fås i farverne granit, teglrød, mellemgrå og grafit ubehandlet

Bemærk! Ved levering af tagsten, må køber acceptere og selv bære en brækage på op til 3%