Trykimprægneret træ

Herunder finder du alt i trykimprægneret træ til udendørs brug
Trykimprægneret forskalling,  trykimprægneret brædder, trykimprægneret seksta, trykimprægneret lægter, trykimprægneret reglar, trykimprægneret over-, mellem- og under sternbrædder, trykimprægneret beklædningsbrædder samt trykimprægneret stolpe og terrassebrædder.

Læs mere

Trykimprægneret træ

Hos BygMax finder du de bedste priser på alle former for byggematerialer og træ. Når det kommer til carporte, udhuse, hegn og andre udendørs konstruktioner, så er der flere fordele ved at vælge trykimprægneret træ – men også grund til at fravælge det. Hvor du bør bruge trykimprægneret træ, og hvor du bør lade være, kan du læse længere nede.

 

Hvad er trykimprægneret træ?

Trykimprægneret træ er træ, som har gennemgået en imprægneringsproces, hvor materialet imprægneres med en væske, som gør det mere modstandsdygtigt over for råd, svamp og insektangreb. Man anvender hovedsageligt fyrretræ til trykimprægneret træ.

Trykimprægnering af træ foregår ved at træet indføres i store i store tanke, hvor fugt og luft trækkes ud af træet ved hjælp af vakuum, hvorefter tanken fyldes med imprægneringsvæske, som presses ind i træet under tryk.

Den tætteste del af træet, kernetræet, allerede har en god modstandsdygtighed mod råd, svamp og insektangreb, og optager ikke imprægneringsvæsken. Det gør derimod den mere sårbare del af træet, kaldet splintveddet, som således for en markant bedre modstandsdygtighed over for nedbrydning på grund af råd, svamp og insektangreb.

Trykimprægneret træ har en anslået udendørs holdbarhed på 20-25 år, såfremt det er korrekt imprægneret.

 

Hvor bruges trykimprægneret træ?

Trykimprægneret træ anvendes der hvor træet er udsat for de ting, som imprægneringen beskytter imod. Af den grund anvendes trykimprægneret træ næsten udelukkende udendørs.

Trykimprægneret træ kan anvendes til eksempelvil hegn og stolper, fundament under terrasser, carporte, udhuse, skure og meget andet.

Der er imidlertid en lang tradition for at anvende trykimprægneret træ til stort set alle udendørs formål, selv om det ofte ikke er nødvendigt. Anvendes træet ikke et sted, hvor det er direkte udsat for nedbør, eller hvor det ikke er udsat for konstant fugtighed, som eksempelvis nedgravede stolper er, så behøver man ikke bruge trykimprægneret træ, men kan nøjes med almindeligt træ, som blot skal behandles med en effektiv træbeskyttelse.

Selv om træet ikke udsættes for direkte nedbør eller konstant fugt fra jorden, så kan det stadig være en god idé alligevel at bruge trykimprægneret træ i nogle tilfælde. Det gælder eksempelvis bærende konstruktioner i carporte eller udhuse, som er svære at tilse og vedligeholde med træbeskyttelse, og som man ønsker stadig har en lang holdbarhed. Det kan også være sternbrædder og vindskeder, hævede terrasser og udendørs trappekonstruktioner og lignende.

 

Hvor bør trykimprægneret træ ikke bruges?

Som nævnt, så er der steder hvor trykimprægneret træ egner sig særligt godt, og steder hvor det sagtens kan bruges, men hvor det strengt taget ikke er nødvendigt. Der er imidlertid også steder, hvor du faktisk helt skal undlade at bruge trykimprægneret træ. På grund af de kemiske stoffer i imprægneringen, så må trykimprægneret træ aldrig komme i direkte berøring med levnedsmidler eller foderstoffer. Af samme grund bør det heller ikke anvendes til højbede eller køkkenhaver med krydderurter, grøntsager osv.

Du bør også undgå at bruge trykimprægneret træ i forbindelse med surbundsplanter i haven, da denne type planter ikke tåler de kemiske stoffer, som er i imprægneringen. Brug i stedet eksempelvis sibirisk lærk eller en anden type almindeligt træ, som er hårdere og har en naturligt højere modstand mod råd, svamp og insektangreb. Du kan også bruge en eksotisk træsort som teak, der har et naturligt højt indhold af olie, og derfor også en god modstandsdygtighed.

 

Billige brædder i trykimprægneret træ på BygMax

Her på BygMax finder du lave priser på masser af forskelligt trykimprægneret træ, både trykimprægnerede terrassebrædder og stolper, trykimprægneret forskalling, lægter og reglar. Vi leverer alt til dit byggeri lige til din adresse på kun få dage – så er du snart i gang med at bygge