Søjlesko/stolpebærer

Søjlesko - stolpebærer anvendes til understøtning af træsøjler. Søjleskoene - stolpebærer indstøbes i beton eller fastgøres med bolte eller andet underlag.

Vælg mellem følgende søjle-/stolpesko:
PA/PB søjlesko, PPD søjlesko, PI/PIL søjlesko, PP/PPL søjlesko, PL søjlesko, PIS søjlesko, PLS/PLB stolpesko, PPB/PPS stolpesko og PJPS/PJPB søjlesko 

Læs mere

Stolpesko søjlesko og stolpebærer: en hurtig guide

Skal du bygge en ny terrasse med terrassebrædder eller en carport til bilen, så kommer du næppe uden om dem: stolpesko eller stolpebærer.

Stolpesko er en gruppe af metalbeslag, der har til formål at bære stolper af træ, hvilket måske også fremgår af navnet stolpebærer. Stolpesko kaldes til tider også søjlesko, da de ofte anvendes til søjler i træ, der bærer taget på en carport eller en overdækket terrasse.

Stolpesko bruges som et alternativ til at grave stolper eller søjler i træ ned i jorden. Træ som er gravet ned i jorden udsættes for en stor del fugt, og den del af stolpen som er under terræn, får sjældent lov at tørre helt op. For at øge stolperne eller søjlernes levetid, hæves de op over jorden med stolpesko eller søjlesko. Dermed kommer stolperne eller søjlerne væk fra den fugtige jord, og selv om de også vil blive våde over jorden, vil det ikke være i samme omfang og de vil hurtigt tørre igen.

Skal du bygge en pergola, som er meget populære i disse år, så vil stolpesko øge stolpernes holdbarhed og du vil kunne nyde de lune sommerdage på dine pergola i endnu flere år. Skal du lave en træterrasse, så montér tværbjælkerne, som bærer terrassebrædderne på stolpesko. Derved vil der ikke trænge fugt fra jorden op i stolperne og terrassebrædderne, og du øger holdbarheden på din terrasse betragteligt. Det samme gælder, hvis du skal bygge carport, haveskur eller andre trækonstruktioner, der opføres med punktfundament frem for en sokkel.

Stolpesko støbes fast i jorden ved at grave ud, eventuelt med et pælebor, og herefter fylde beton i hullet inden stolpeskoen sættes fast i betonen. Stolpesko kan både sættes fast i våd beton ved at trykke den ned i betonen, så den får den rigtige højde. De kan også monteres i tør beton, ved at man borer ud og limer stolpeskoen fast med eksempelvis 2-komponent epoxy lim eller en lignende lim, der er egnet til formålet. Samme fremgangsmåde anvendes, hvis man vil montere stolpesko i natursten eller klippegrund.

Ved de fleste bjælkesko er der to udsømningsmuligheder. Ved fuld udsømning skal der søm/skruer i alle huller. Ved delvis udsømning skal der anvendes mindst halvdelen af den mængde søm eller skruer, som er angivet ved fuld udsømning. Søm og skruer i sekundærbjælken ved delvis udsømning placeres jævnt fordelt, men der skal altid være søm/skruer i det øverste og det nederste hul. Søm/skruer i hovedbjælken/søjlen skal ved delvis udsømning altid placeres i hulrækken tættest på sekundærbjælken. 

Der findes en lang række forskelligt stolpesko med forskellig udformning, som anvendes i forskellige sammenhænge. Vi giver dig her en hurtig gennemgang af nogle generelle typer stolpesko, og hvordan de typisk bruges:

U-formede stolpesko

Denne type stolpesko giver det bedste greb i træet, ved at beslaget skrues fast på hver side, og på den måde holder stolpen eller søjlen fast, også under hårde vindforhold.

L-formede stolpesko

Denne type stolpesko minder om de u-formede og anvendes på samme måde, men her skrues søjleskoen dog kun fast på den ene side af stolpen eller søjlen. Det giver en lidt lavere styrke, men er den rette løsning ved eksempelvis bundremme, hvor man kun kan komme til på den ene side af stolpeskoen.

Skjulte stolpesko

Skjulte stolpesko har en tynd lodret plade, som skal stikke op i en slids i stolpen eller søjlen og gøres fast med en tværgående dorn, som følger med stolpeskoen.

Skjulte søjlesko

Denne type minder om ovenstående, men består af en stålstang med en vandret plade midt på stangen. Der bores ud i søjlen eller stolpen, der så sættes ned over stålstangen. Denne type løfter og bærer stolpen eller søjlen, men holder den ikke nede, som andre typer, hvis der under stormvejr skulle opstå et opadgående træk i stolperne.

Justerbare søjlesko

Justerbare søjlesko er velegnede til terrasser. Det kan nemlig være svært at ramme den nøjagtige højde, både når man sætter stolpebærer i våd beton, og når man borer ud og limer en stolpebærer fast. Det gør denne type særdeles velegnet til terrasser, da man så kan justere højden og få en terrasser der er helt i vater.

Køb stolpesko, søjlesko og stolpebærere hos BygMax

Uanset hvilken type stolpesko eller søjlesko, der er bedst egnet til dit byggeprojekt, så garanterer vi at du finder den til en god pris her på siden. Vi har et stort udvalg af stolpesko og titusindvis af andre kvalitets byggematerialer til faste lave priser.