Vådrum

Vådrum er de rum, som er mest kritiske grundet den direkte vandpåvirkning og høje relative luftfugtighed. Vådrum kan være badeværelser, WC med gulvafløb eller bryggers. Da vådrum er et af de mest fugtbelastede rum, er det vigtigt at vådrumssikring udføres korrekt  for at undgå skader fra vand og fugt.

Hos BygMax finder du vandtætningsmembraner, vådrumsplader, manchetter, armeringsbånd og meget andet, som du skal bruge til vådrumssikring. Find bl.a. produkter og særligt tilbehør fra producenter såsom LIP og Alfix.

Læs mere

Hvad er vådrumssikring, og hvorfor er det vigtigt?

Vådrum hører til de mest kritiske rum i et hus, da de bliver udsat for mest direkte vandpåvirkning. Vådrum er eksempelvis badeværelser, hvor der tages bad, bryggers hvor der vaskes og tørres tøj, eller lignede andre rum med gulvafløb. Når man skal etablere eller renovere et rum, der kan karakteriseres som vådrum, så er der en række regler og specifikke krav, som skal overholdes for at undgå fugt- og vandskader. I Bygningsreglementet defineres de rum, som er omfattet af vådrumssikring reglerne, som: ”alle rum med gulvafløb er som udgangspunkt vådrum og skal derfor beskyttes mod de forventede fugtpåvirkninger.” Dette betyder, at badeværelser eller bryggers uden gulvafløb IKKE anses som værende vådrum og skal ikke opfylde disse vådrumssikring regler. 

Hos BygMax har vi et stort sortiment af produkter til vådrumssikring, herunder vandtætningsmembraner, vådrumsgipsplader og lignende produkter til vådrumssikring. Find blandt andet LIP vådrumssikring og Alfix vådrumssikring, hvor du er garanteret gennemtestede, højkvalitetsprodukter, der giver en langtidsholdbar løsning. På BygMax.dk har alt det, du skal bruge til dit vådrum.

v_drum1
regler

Hvilke regler er der omkring vådrumssikring?

De generelle vådrumssikring regler for vådrum ifølge Bygningsreglementet:

 

  1. Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. 
  2. Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte. 
  3. I den vandbelastede del af vådrummet må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet.
  4. I den vandbelastede del af rummet skal vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, være vandtætte.
  5. Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb. 
  6. Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.

Vådrumssikring badeværelse - sådan overholder du kravene

Hvis du står og skal etablere eller renovere et vådrum, er det vigtigt at det udføres korrekt, så du undgår skader fra fugt og vand. Derfor er det vigtigt, at du vælger de rigtige byggematerialer og udfører korrekt vådrumssikring. Nedenfor kan du læse, hvilke ting der er vigtige i forhold til vådrumssikring:

Vådrumsgips eller vådrumsplade i fibergips til vådrumssikring:

Skal der opbygges vægge eller gulv i plader på et skelet af stålprofiler eller træ i et vådrum, skal der anvendes vådrumsgips eller særlige vådrumsplader for at det lever op til krav nr. 6 i Bygningsreglementet. Da almindelige gipsplader og andre former for træplader kan optage fugt, egner de sig ikke til brug på vægge og gulve i vådrum. For optimal vådrumssikring skal der i stedet bruges særlige plader i fibergips til vådrum, som har større styrke og ikke optager fugt. Der findes mange produkter fra gipsplader til særlige vådrumsplader, som har en isolerende effekt og monteres med vådrumssilicone eller vådrumsspartel. 

Obs: Ved disse særlige vådrumsgipsplader til vådrumssikring skal der bruges det særlige tilbehør, vådrumsspartel og vådrumssilikone, hvis det er påkrævet. Ellers bruges samme type vådrumssikring, som generelt anvendes på betongulve og pudsede vægge.

v_drum2
lip-1k-vs30-vandtaetning

Vandtætningsmembran og forsegling til vådrumssikring:

Inden du begynder at opsætte fliser og klinker på gulve og vægge i et vådrum, skal du udføre vådrumssikring, så alle overflader er vandtætte. Før du påføre en vandtætningsmembran, skal alle pladesamlinger, overgange mellem væg og gulv, hjørnesamlinger, rørgennemføringer, gulvafløb osv. forsegles. Ved forsegling omkring gulvafløb anvendes Alfix afløbsmanchet og ved overgangen mellem fx væg og gulv opsættes Alfix armeringsbånd.
LIP har også lavet en samlet pakke: LIP 1-komponent VS30 sæt t/vandtætning og radonsikring
Når du skal vådrumssikre badeværelser eller andre vådrum, skal vandtætningsmembranen mindst være påført i vådzonen. I SBI-anvisning 252 skelnes der mellem vådzone, som er den del der er mest vandbelastet, og fugtig zone, der er den resterende del af vådrummet, der kun udsættes for fugt. Vådzonen omfatter væggene i brusenichen og hele gulvet samt de nederste 10 centimeter af væggene i hele rummet. Den resterende del betegnes som fugtig zone. I bryggers og på WC-rum med afløb opfattes gulvet og de nederste 10 centimeter som vådrum.

Obs: Er rummet mindre end 3,25 m2 eller smallere end 1,3 meter, så regnes hele rummet for vådzone, og alle gulv- og vægflader skal dækkes i vandtætningsmembran, så der er en vådrumssikring af hele rummet.