LK Forgreningsmateriel

LK forgreningsmateriel, såsom afgreningsdåser, marinedåser, rørdåser, membrandåser og bakelitdåser.