Stærkstrømsmateriel

Stærkstrøm indeholder højspændingsmateriel såsom tids- og funktionsrelæer, trappeautomater, dinskinne materiel mm. som har en høj spænding, og derfor er sikkerhedskravene på disse produkter extraordinær.