VELUX Kombiinddækninger

VELUX kombiinddækninger til sammenbygning af to lige store Velux ovenlysvinduer ved siden af hinanden. Kombiinddækningen er med 100 mm karmafstand og bruges oftest hvor man har et ovenlysvindue på hver side af et spær.

Udveksles der i eksisterende spær benyttes hjælpespær til 100 mm karmafstand.

Ønskes der tæt sammenbygning (18 mm karmafstand), se i stedet tvillinginddækninger.