Brønde

Her finder du mange forskellige typer brønde, heriblandt sandfangsbrønde, tagnedløbsbrønde og drænbrønde, til afledning af regnvand fra tagnedløb og drænrør. Vi har et stort udvalg af de kendte Wavin brønde, af dæksler til brønde samt samle- og bundfældningstanke.
Læs mere

Billige brønde på BygMax.dk

En brønd er helt generelt et hul i jorden med vand i. Når man taler om brønde i forbindelse med VVS-artikler, så mener man typisk ikke en brønd, som man kan hente drikkevand op ad, men derimod en brønd til spilde- eller regnvand. Det kan være rensebrønde, sandfangsbrønde, tagnedløbsbrønde eller drænbrønde, der hver har et særligt formål i forbindelse med afledning af vand.

Tidligere var brønde til regnvand og spildevand lavet af beton, men i dag er de lavet af PP eller PVC, der to hårde typer plast, som egner sig særdeles godt til produktion af brønde, kloakrør, afløbsrør og andet materiel til kloak. Kloakkerne er fremstillet i korrugeret, hvilket vil sige bølget, PVC eller PP plast, der har en højere styrke mod tryk fra jorden omkring kloakken.

Rensebrønde kaldes også spulebrønde og bruges typisk til spildevandskloakering, hvor man vil have adgang til kloakken for at kunne komme til at rense den i tilfælde af tilstopning. Rensebrønde anvendes også til regnvandskloakker, hvis det skønnes nødvendigt.

Sandfangsbrønde og tagnedløbsbrønde anvendes til regnvandskloakken og monteres ved tagnedløb og afløb i terræn. I disse brønde opsamles sand, blade og lignende, inden vandet løber videre i kloakken. Dermed minimerer man risikoen for tilstopning af kloak eller regnvandsfaskine.

Drænbrønde anvendes i forbindelse med eksempelvis omfangsdræn omkring kælder eller andre drænrør. Det kan være nødvendigt med en drænbrønd eksempelvis til montering af en brøndpumpe, hvis det er nødvendigt at opsamle drænvandet og pumpe det op fra lavtliggende områder.

 

PP brønd eller PCV brønd?

Når du skal købe ny brønd eller kloakrør, så vil du næsten altid stå over for valget mellem PVC og PP plast, så hvad skal du vælge? Det vil vi forsøge at hjælpe dig med her.

PVC (PolyVinylChlorid) har været anvendt til kloakering i mange år, siden det for flere årtier siden erstattede de gamle betonbrønde og kloakrør i beton, som havde det med at revne, når jorden omkring satte sig eller de blev udsat for tryk. PCV er mere fleksibelt og det giver større sikkerhed og tæthed til brønde og kloakrør.

PVC kan genanvendes og forsøg har vist at materialet fra brønde kan genanvendes flere gange uden at det mister sine tekniske egenskaber. Derfor indsamles og genbruges brugt PVC overalt på landet genbrugspladser gennem den såkaldte WUPPI ordning, der er startet af en række af de største plast producenter i Danmark.

De seneste par år har brønde og kloakrør i PP (PolyPropylen) plast. PP plast kan tåle højere temperaturer end PVC, er mere miljøvenligt og kan i endnu højere grad end PVC genanvendes. Samtidig udleder PP plast minimale mængder giftstoffer ved forbrænding. Til gengæld er det typisk en smule dyrere.

Valget står derfor mellem den billige PVC brønd, som ikke er helt i top hvad angår miljørigtighed og som dårligt håndterer høje temperaturer, og PP brønden, som er både miljørigtig og med fremragende egenskaber, men som koster en smule mere. Valget er helt op til dig.

 

Billige brønde og bundfældningstanke på BygMax

Udover vores store udvalg af PCV brønde, finder du også brøndgods og et udvalg af bundfældningstankeog samletanke. Køb Ø425 og Ø315 PVC brønde og PP brønde samt titusindvis af andre byggematerialer til faste lave priser. Vi leverer til din adresse på kun 1-3 dage.