Armeringsnet / Rionet

Rionet / armeringsnet til armering af beton og til fastgørelse af pexrør med strips ved gulvvarme.

Vi har armeringsnet med flere forskellige maskestørrelser. Start med at vælge mellem 5x5 cm, 10x10 cm, 15x15 cm eller 20x20 cm masker.

OBS! Disse armeringsnet er beregnet til armering af f.eks. betongulve. Små fejl i trådene kan forekomme.

Læs mere

Rionet – armeringsnet til gulve og vægge

Armeringsnet i stål til betonvægge og gulve kaldes i daglig tale bare rionet. Det anvendes som skelet i betonkonstruktioner, hvor nettet støbes ind i betonen og giver betonen en højere styrke og modvirker revner og brud. Den større styrke som rionettet giver betonen gør, at det anvendes ved stort set alle støbeopgaver, hvor der stilles krav til murenes eller væggenes bæreevne og styrke.

I gamle dage flettede man selv armeringsnettene på byggepladsen, og bandt efterfølgende samlingerne med ståltråd. Det tog dog sin tid, og derfor er rionet et produkt, som effektiviserer arbejdet utrolig meget, da rionet leveres som færdige net. Det eneste man skal gøre er, at klippe dem til i den rigtige størrelse med en boltsaks. Rionet fås både som almindelige net i sort stål og som galvaniserede rionet.

 

Sådan bruger du rionet til armering af gulve

Ved udlægning af rionet er det vigtigt at det gøres korrekt, for at nettene får den ønskede effekt og tilføjer betonen maksimal styrke.

1: Rionettene skal lægges med overlap, så der ikke er mellemrum mellem dem. Lægges de bare i forlængelse af hinanden, vil betongulvet have svagheder mellem nettene, hvor man risikerer revnedannelse eller brud.

2: Rionet skal placeres midt i eller 1/3 oppe i betonpladen for at armerings nettet giver maksimal styrke til betonpladen. Brug afstandsholdere / AL-lister til at sikre, at rionettet ligger i den helt rigtige højde.

3: Hvis gulvet er med gulvvarme, spændes gulvvarmeslangerne fast på rionettet med eksempelvis strips eller ståltråd og et særligt værktøj. Ved montering af gulvvarmeslanger på rionet, skal tykkelsen på stålet være min. 6 mm.

4: Ved gulve med gulvvarme skal man både bare være opmærksom på, at rionettet er løftet et par centimeter fra gulvisoleringen, og samtidig at gulvvarmeslangerne ikke kommer til at ligge for tæt på oversiden af betondækket. Det kan give områder på gulvet, der er varmere end resten af gulvet og give skader på gulvbelægningen, der kan blive for varmt. Du skal derfor forsøge at støbe rionet og gulvvarmeslanger ind i midten af betondækket, for at opnå den størst mulige styrke og bedste varmefordeling.