Trækstabilisatorer

Trækstabilisator anvendes til reduktion af skorstenstræk, der eksempelvis forekommer ved høje røggastemperaturer.

Således i forbindelse med halm-, træ- eller spånfyrede kedler. Monteres lodret i et isoleret 90° T-stykke.

Under OMEGA finder du både separate trækstabilisatorer samt skorstenslængder med trækstabilisatorer.

Modeller: Metalbestos OMEGA, Metalbestos WOOD og Metalbestos MULTI50.

Download af produktbeskrivelser er muligt på alle produkter.